Til kassen
Totalt: 0

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

FAQ Etterbrenner

FAQ

Her har vi samlet de mest spurte spørsmålene ang vår etterbrenner.

Kan du ikke finne det du leter etter? Vennligst kontakt oss på [email protected] eller på tlf: 413 19 600

 

I hvilken type ovner kan etterbrenneren monteres?

Etterbrenneren kan enkelt monteres i de fleste vedovner som ikke har sekundærforbrenning (ovner produsert før 1998). Dette sjekkes av leverandør ved bestilling, og før en eventuell levering til kunde i alle tilfeller.

 

Hvordan monteres etterbrenneren?

Etterbrenneren skrues fast på innsiden av ovnens bakvegg i brennkammeret (utstyr følger med, du trenger selv kun en drill og fastnøkkel)

 

Hvordan fungere etterbrenneren?

Kammeret i etterbrenneren får luft-tilførsel via hull som borres i ovnens bakvegg. Luften varmes opp og spyles ut i toppen på ovnens brennkammer via en rekke med små hull i etterbrenneren. Oppvarmet luft blandes med uforbrente gasser- og partikler og dette brennes opp fremfor å avsettes i skorstein eller sive ut av skorsteinen og forurenser luften.

 

Hva vil effekten være i form av besparelser for meg?

Vedfyring anbefales av energimyndighetene. Husholdinger med varmepumpe anbefales også å supplere med vedfyring når det er ekstra kaldt. Både fordi effekten av varmepumpen er dårligere i kuldra og fordi streng kulde fører til slitasje på utstyret.

Vedovner og piper krever minimalt med vedlikehold og har lang levetid.

Vi kan si at du får økt nyttiggjort innført vedmengde med 10-12 prosentpoeng, dvs for eksempel fra 50% til 60-62%

NorskVarme

 

Vil montering av etterbrenneren påvirke skorsteinen på noen måte?

Det er målt opptil 75% reduksjon i uslipp av uforbrente gasser- og partikler etter installasjon av etterbrenneren, og det vil resultere i redusert sotavsetning i skorsteinen og redusere faren for pipebrann

 

Vil montering av etterbrenneren gi høyere effekt på ovnen?

Det er ikke målt økt effekt etter installasjon av etterbrenneren, men økt virkningsgrad 10-12 prosentpoeng, dvs. for eksempel fra 50% til 60-62% og opptil 75% reduksjon i utslipp av uforbrente gasser- og partikler. Økt virkningsgrad kan forklares med at du får nyttiggjort mer av det du legger inn i ovnen (brent opp all veden) fremfor at du sender det ut som klimaforurensning. Mindre askeopphopning i ovnen.

 

Hva er miljø-aspektet på dette?

Vedfyring i moderne ildsted anbefales av helsemiljømyndighetene, både av hensyn gil golbal og lokal forurensning samtidig som vedfyring i moderne ildsteder støttes av miljøbevegelsen, særlig fordi strøm fra kraftver med ved/bio er klimanøytralt. Ved er en fornybar ressurs og dette gjør dermed vedfyring 100% klimanøytralt siden CO2 som frigjøres ved forbrenning inngår i det naturloge CO2-kretsløpet. I tillegg er ved kortreis samtidlig som det meste av veden som brukes i Norge kommer fra nærområdet.

Det er målt opptil 75% reduksjon i utslipp av uforbrente gasser- og partikler etter installasjon av etterbrennern. Du får dermed nyttigjort mer av det du legger inn i ovnen (brent opp all veden) fremfor at du du sender det ut iform av klimaforurensning.

Utskifting av gamle ildsteder har ført til en reduksjon av svestøv på mellom 17000 og 20000 tonn per år siden kravet om rentbrennende ovener kom i 1998. Rentbrennende ildsteder gir opptil 90% mindre partikkelutslipp en gamle ovner. Utskifting av ovner har de siste årene ført til mindre svevestøv i de største byene.

Fyring i eldre ildsteder medfører også at små partikler kan nå de fineste forgreninger i luftveien og lungeblærene, hvor de kan gjøre skade og føre til luftveislidesler. Flere av disse stoffen er kreftfremkallende.

FHI: Folkehelseinstituttet.

 

Hvordan får jeg godkjent installasjonen av kommunen?

Vesentlig endring av ildsted skal meldes til ditt kommunale feiervesen. Med etterbrenneren følger et skjema "Monteringserklæring" som skal fylles ut og sendes til feiervesenet etter at etterbrenneren er installert iht. medfølgende monteringsanvisning.

 

Har jeg som privatperson lov til å utføre endringer på min ovn uten å kontakte / involvere feiervesinet?

Eier av fyringsanlegg har plikt til å melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.
Installering, endring og reparasjon av ildsteder krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovgivningen, så lenge tiltaket skjer i et eksisterende byggverk og innenfor én bruksenhet eller branncelle. Det stilles ikke formelle krav til montør eller kontrollør. Med etterbrenneren følger et skjema "Monteringserklæring" som skal fylles ut og sendes feiervesenet etter at etterbrenneren er installert iht. medfølgende monteringsanvisning jf. veiledning til Forskrift om brannforebygging §6.

 

Kan jeg få støtte for å installere etterbrenneren?

Ja, men det er ulik praksis i de forskjellige kommunene. Oslo kommune dekker eksempelvis< 6000,- innenfor Ringvei 3, og <1500,- utenfor Ringvei 3. Etterbrenneren dekkes da med andre ord 100% innenfor Ringvei 3.

 

Oslo Kommune, søknad om tilskudd til energitiltak i privatbolig

Norsk Varme, I disse kommunene får du penger for å skifte vedovn

 

 

Har dere et innbygginssett til min gamle Ulefos-ovn slik at den tilfresstiller de nye utslippskravene til rentbrenning?

Om du installerer vår etterbrenner vil du kunne fyre din gamle ovn med sekundærforbrenning på samme måte som i moderne ovner.

"Rentbrennende" ildsted er et uttrykk som er mye brukt om ildsteder som har sekundærforbrenning, og med gunstig fyring kan komme ned på et partikkelutslipp under 10 g/kg innfyrt tørr ved.

For å demonstrere overfor myndigheter og markedet gjennomførte Ecoxy en fullstendig godkjenningsprosedyre på Brannlaboratoriet hos SINTEF, hvor vår etterbrenner var montert i en Jøtul 600. Prøveattesten viser at totalt veid partikkelutslipp ligger under 10 g/kg innfyrt ved i henhold til NS 3059 klasse 2;

SINTEF Norges Branntekniske Laboratorium (NBL) AS har utstedt godkjent Prøvningsrapport i henhold til NS-3058-1, NS-3058-2 og NS-3059 for Etterbrennerenog Prøvningsrapport i henhold til NS-EN 13240 for Etterbrenneren

Dette ble gjennomført for å demonstrere at teknologiens egenskaper med installasjon i gamle ovner ligger på nivå med nye ovner.

Det er i saken vesentlig å forstå at en slik godkjenning ikke er et krav for å få selge og installere teknologien – kun en ytelsesdemonstrasjon i en av de mest vanlige ovnene i markedet.

 

Er etterbrenneren testet og godkjent jfr Norsk standard?

NS-EN 13240 for Etterbrenneren.

NS-3058-1, NS-3058-2 og NS-3059 for Etterbrenneren.

 

SINTENF Norges Branntekniske Laboratorium AS har utstedt en godkjent prøvningsrapport i henhold til NS-3058-1, NS-3058-2, NS-3059 og NS-EN 13240 hvor etterbrennerern er testet etter gjeldende Norske standarder.