Til kassen
Totalt: 0

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Informasjon om etterbrennere

Etterbrenner til din vedovn

   

Her kan du se film fra schrödingers katt hvor Trondheim feiervesen presenterte løsningen.

 

 

Etterbrenneren er en innsats som enkelt kan ettermonteres i de aller fleste typer lukkede ildsteder som ikke har sekundærforbrenning (Ildsteder produsert før 1998).

Mange kommuner har vedtatt forbud mot eldre vedovner grunnet lokale utslipp. Vedovner som i dag ikke er rentbrennende, vil få sekundærforbrenning jfr. samme prinsipp som nye vedovner etter installasjon av Odin Vedlikeholds etterbrenner.

Under ligger to rapporter utsendt av SINTEF Norges Branntekniske Laboratorium - NBL

NS-EN 13240 for Etterbrenneren.

NS-3058-1, NS-3058-2 og NS-3059 for Etterbrenneren.

 

Informasjon om etterbrennere

Etterbrenneren er en innsats som enkelt kan ettermonteres i de aller fleste typer lukkede ildsteder som ikke har sekundærforbrenning (Ildsteder produsert før 1998).

Etterbrennerens virkemåte gjør at partikler- og uforbrente gasser som ikke ble antent under de opprinnelige fysiske forhold i ovnens brennkammer, blir antent og det oppnås en andre gangs forbrenning (sekundærforbrenning). Dermed blir ovnen mer rentbrennende, og vi unngår at uforbrente partikler- og gasser avsettes i skorsteinen eller forurenser miljøet ute.

Flere byer og kommuner har innført forbud mot bruk av vedovner som ikke er rentbrennende av hensyn til partikkelutslipp og luftkvalitet. Vedovner som i dag ikke er rentbrennende, vil få sekundærforbrenning jfr. samme prinsipp som nye vedovner etter installasjon av Odin Vedlikeholds etterbrenner. Prisen på en etterbrenner er langt lavere enn å bytte en vedovn med en ny rentbrennende vedovn, og arbeidet med installasjon av etterbrennere er også langt enklere enn en vedovn-installasjon.

Etterbrenneren ble tilvirket med tanke på å bevare eldre tradisjonelle- og verneverdige vedovner, og at det ikke skulle bli nødvendig å destruere disse. Etterbrenneren tilvirkes med beskjeden bruk av ressurser som energi til produksjon, distribusjon samt installasjon. Dette kan sees på som å være et sekundært miljøbidrag.

Etterbrenneren er utviklet av forskningsmiljøet ved NTNU i samarbeid med Feiervesenet og Miljøetaten i Trondheim kommune.

 

Prøvningsrapport SINTEF NBL - NS-3058-1, NS-3058-2 og NS-3059 for Etterbrenneren 

Prøvningsrapport SINTEF NBL - NS-EN 13240 , for Etterbrenneren.
 

Odin Vedlikehold AS har enerettighetene til produksjon og salg.

 

 

Hvordan virker etterbrennere?

Mange kommuner har problemer med svevestøv, som kan være helseskadelig. Vedfyring er en av kildene til svevestøv, og eldre vedovner slipper ut veldig mye mer svevestøv enn rentbrennende nye vedovner. Etterbrennersystemet fra Odin Vedlikehold AS er et effektivt og rimelig system for å oppnå ren forbrenning i vedovner og dermed redusere utslipp.

I rentbrennende ovner tilføres luft bak i ovnen. Denne luften forvarmes fordi den strømmer gjennom kanaler integrert i det varme fyrrommet før det blandes med forbrenningsgasser fra veden. Når luft med høy temperatur blandes med gasser fra veden, brenner disse ut, og utslipp av forurensende stoffer reduseres betydelig (95%). Rentbrennende ovner er også opp til 40% mer energieffektive enn eldre ovner.

Med ny teknologi kan din gamle ovn bli rentbrennende med etterbrennersystemet fra Odin Vedlikehold AS. Det er målt opptil 75% reduksjon i utslipp av uforbrente gasser- og partikler etter installasjon av etterbrenneren.

 

Her kan du lese en simpel forklaring om hvordan den fungerer

 

Hvilke ovner kan oppgraderes med etterbrennere?

De aller fleste vedovner som er produsert før 1998 kan oppgraderes med etterbrenner fra Odin Vedlikehold AS, og dermed få sekundærforbrenning på samme måte som i moderne ovner. Etterbrenner av riktig type finner du i vår nettbutikk.

Vi har tilpasset, installert og solgt et tusen-talls etterbrennere til ulike ovner, og det er mulig å spesial-tilpasse etterbrennere til de fleste lukkede ildsteder. For å gjøre tilpasninger må vi ha noen opplysninger om ildstedet som vedlegges bestillingen i kategorien "Etterbrenner til ukjent type".

Kjenner du ikke ovnstypen din, eller finner du ikke din ovn i nettbutikken bestiller du dette produktet i nettbutikken, og vi vil kontakte deg

Etterbrenner ukjent type.

 

Tilskudd og finansiering av etterbrennere

Flere byer og kommuner gir tilskudd til oppgradering av ildsted til rentbrennende ildsted, gjerne i forbindelse med et kommende forbud. Slikt tilskudd vil i noen tilfeller kunne fullfinansiere installasjon av etterbrenner i eksisterende vedovner.

Her er en artikkel om temaet:

Ektevarme. I disse kommunene får du penger for å skifte vedovn

 

For spørsmål ang etterbrenneren.

Vennligst kontakt oss på [email protected] eller på tlf: 413 19 600

 

For yttligere infomrasjon

 

Er ditt ildsted produsert før 1998? Da bør du lese dette (norskebransjemagasinet.no)

TU - Slik blir din gamle vedovn renere

Gemini - Bedre fyring på et blunk

E24 - Lønnsom turbu til vedovnen

Hytteavisen.no - Spar ved, miljø og lommebok

 

 

Etterbrennerforsøket 2005/2006, Trondhiem Kommune

Rapport Etterbrenner prosjektet Trondheim Kommune

Sluttrapport Etterbrenner - Pilotprosjekt i Trondheim 2005/2006

Prøverapport SINTEF - Testing av antikvariske vedovner iht. Norsk Standard NS 3058/59

Statens forurensingstilsyn - vedfyring støtteordningsforslag

 

Prøvningsrapport SINTEF NBL - NS-3058-1, NS-3058-2 og NS-3059 for Etterbrenneren. 
Prøvningsrapport SINTEF NBL - NS-EN 13240 for Etterbrenneren.

 

Bergen kommune - Kommunetorget 2009. Ikke lenger gyldig.

Deomnstrasjonsvideo av etterbrenneren