Odin Vedlikehold
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Informasjon om etterbrennere

Etterbrenneren er en metallkomponent som enkelt ettermonteres i de fleste typer vedovner. Etterbrennerens virkemåte gjør at partikler- og uforbrente gasser som ikke ble antent under de opprinnelige fysiske forhold i ovnens brennkammer, blir antent og det oppnås en andre gangs forbrenning (sekundærforbrenning). Dermed blir ovnen mer rentbrennende, og vi unngår at uforbrente partikler- og gasser avsettes i skorsteinen eller forurenser miljøet ute. 

Mange byer og kommuner har innført forbud mot installasjon av- og bruk av vedovner som ikke er rentbrennende av hensyn til partikkelutslipp og luftkvalitet. Med etterbrennere fra Odin vedlikehold vil ovner som ikke er rentbrennende bli rentbrennende, og dermed lovlige. Prisen på en etterbrenner er langt lavere enn å bytte en vedovn med en ny rentbrennende vedovn, og arbeidet med installasjon av etterbrennere er også langt enklere enn en vedovnsinstallasjon. Etterbrenneren ble tilvirket med tanke på å bevare eldre tradisjonelle- og verneverdige vedovner, og at det ikke skulle bli nødvendig å destrueres disse. Etterbrenneren tilvirkes med beskjeden bruk av ressurser- og energi for produksjon, samt enkel distribusjon pr post kan ansees å være et sekundært miljøbidrag.

Odin Vedlikehold AS har enerettighetene til produksjon og salg av patenterte etterbrennere, utviklet gjennom forskningsmiljøet ved NTNU i Trondheim.

 

Hvordan virker etterbrennere?

Mange kommuner har problemer med svevestøv, som kan være helseskadelig. Vedfyring er en av kildene til svevestøv, og eldre vedovner slipper ut veldig mye mer svevestøv enn rentbrennende nye vedovner. Etterbrennersystemet fra Odin Vedlikehold AS er et effektivt og rimelig system for å oppnå ren forbrenning i vedovner og dermed redusere utslipp.

I rentbrennende ovner tilføres luft bak ovnen. Denne luften forvarmes fordi den strømmer gjennom kanaler integrert i det varme fyrrommet før det blandes med forbrenningsgasser fra veden. Når luft med høy temperatur blandes med gasser fra veden, brenner disse ut, og utslipp av forurensende stoffer reduseres betydelig (95%). Rentbrennende ovner er også opp til 40% mer energieffektive enn eldre ovner. Med ny teknologi kan din gamle ovn bli rentbrennende med etterbrennersystemet fra Odin Vedlikehold AS. Den reduserer utslippene med mellom 40-75% avhengig av ovnstype.

 

Hvilke ovner kan oppgraderes med etterbrennere?

De aller fleste vedovner kan oppgraderes med etterbrenner fra Odin Vedlikehold AS, og dermed bli rentbrennende. Vi har tilpasset, installert og solgt et tusen-talls etterbrennere til ulike ovner, både med flat og rund bakvegg, og det er mulig å spesialtilpassede etterbrennere til de fleste andre ovner. For å gjøre dette må vi ha mål på bakveggen på vedovnen som må vedlegges bestillingen.

Kjenner du ikke ovnstypen din, eller finner du ikke din ovn i nettbutikken benytter du dette produktet:

http://www.odinvedlikehold.com/products/etterbrenner-til-ukjent-type-vedovn

 

Tilskudd og finansiering av etterbrennere

Mange byer og kommuner gir tilskudd til oppgradering av ildsted til rentbrennende ildsted, gjerne i forbindelse med et kommende forbud. Slikt tilskudd vil i mange tilfeller kunne fullfinansiere installasjon av etterbrenner i eksisterende vedovner.

Her er en artikkel om tema:

http://www.ektevarme.no/i-disse-kommunene-far-du-penger-a-skifte-vedovn/

 

 

Installasjon av etterbrennere

Montering av etterbrenneren er relativt enkelt, og de fleste benytter seg av vår selvmonteringspakke. Det følger med en monteringsanvisning med bilder og forklaringer som gjør det mulig å montere denne selv, det du trenger av verktøy er en batteri-drill (borskrutrekker) og en 10mm fastnøkkel. Etter montering av etterbrenneren skal monteringserklæring som vedlegges etterbrenneren sendes til det kommunale feiervesenet for registrering av rentbrennende ildsted. Trenger du hjelp til montering av etterbrenneren, kan du ta kontakt med Odin Vedlikehold AS.

 

Lenker til artikler om etterbrennere

https://www.tu.no/artikler/slik-blir-din-gamle-vedovn-renere/235823

Trondheim kommune - Redusert luftforurensning og økt varmeeffekt
- etterbrennersystem for eldre vedovner

Trondheim kommune, Miljøenheten - Etterbrennerforsøket 2005/2006

Rapport fra pilotprosjekt i Trondheim

SINTEFrapport utslippJøtul 600 med Ecoxy etterbrenner - Prøvingsrapport NS-3058 og NS3059

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke